Op 7 oktober 2016 was het zover, de opening van de Sintrale As. Om de opening speciaal te maken is Syb van der Ploeg gevraagd een lied te schrijven over het project. De groepen 7 en 8 van alle basisscholen in de omgeving van De Centrale As hadden de afgelopen 3 jaar een educatieproject ‘Adopteer een Kunstwerk’ gevolgd. Het gaat dan ongeveer om 500 leerlingen. Deze leerlingen zijn gevraagd of ze mee wilden doen aan het openingsfeest van de Sintrale As. Zij mochten het lied van Syb ten gehore brengen. Ik heb alle scholen bezocht en het lied met de leerlingen geoefend. De klas die het lied het allermooist zong werd uitgenodigd voor studio opnames met Syb van der Ploeg.
Op 7 oktober was het dan zover en zong De Kast samen met ongeveer 500 schoolkinderen het openingslied ‘Dizze Wei’:

Wy gean foarút op dizze wei
Fan noard nei súd
Gean’ wy ús dreamen efternei
Doch mei ús mei
Hjoed is de dei
In nij begjin
In goed gefoel
In nije wei

Vervolgens telden ze af van 10 tot 0 en reden de betrokken aannemers weg en was de opening van de Centrale As een feit.